Urmărește CSM Focșani 2007

Rezultatele concursului pentru posturile de economist I si antrenor handbal

CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL FOCSANI 2007         
Loc. Focsani, Str. Timis nr. 2A, jud. Vrancea, cod 620084
Tel./Fax : 0237 231483, E-mail : csmfocsani2007@yahoo.com
C.F. 20998801
Cont RO06TREZ6915010XXX002110,  Banca : Trezoreria Focsani                                                                                                       
Nr. 1002/20.05.2015

A N U N T

 privind rezultatul  obtinut la interviul ce a avut loc in data de 20.05.2015  pentru

ocuparea postului de economist I in cadrul C.S.M.Focsani 2007

 

Nr.crt.

Numele si prenumele

candidatului

Punctaj obtinut

Rezultat

Observatii

 1. Balan Iorgu

81,00

ADMIS

Eventuala contestatie se poate  face in 24 de ore de la afisare.
COMISIA DE CONCURS :
PRESEDINTE,           Radulescu Marian
MEMBRI,                  Poieana Liliana-Simona, Epure Anna-Maria Denise
SECRETAR,               Gurguiatu Carmen
 
CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL FOCSANI 2007         
Loc. Focsani, Str. Timis nr. 2A, jud. Vrancea, cod 620084
Tel./Fax : 0237 231483, E-mail : csmfocsani2007@yahoo.com
C.F. 20998801
Cont RO06TREZ6915010XXX002110,  Banca : Trezoreria Focsani                                                                                                       

Nr. 1004/20.05.2015

A N U N T

 privind rezultatul  obtinut la interviul ce a avut loc in data de 20.05.2015  pentru

ocuparea postului de antrenor cat.III -handbal in cadrul C.S.M.Focsani 2007

Nr.crt.

Numele si prenumele

candidatului

Punctaj obtinut

Rezultat

Observatii

 1. Ciubotaru Viorel

95,00

ADMIS

Eventuala contestatie se poate  face in 24 de ore de la afisare.
COMISIA DE CONCURS:

  1. Radulescu Marian     – preşedinte
  2. Dragan Florin  – membru
  3. Grosu Stanica   – membru

SECRETARUL COMISIEI DE CONCURS:
Gurguiatu Carmen – secretar
 
 
 
 
 

Facebook
WhatsApp
Twitter
LinkedIn