Urmărește CSM Focșani 2007

ORGANIZARE ȘI PLAN STRATEGIC

Strategie de management a CSM Focșani 2007

 

Introducere

Strategia de management al Clubului Sportiv Municipal Focșani 2007 este concepută pentru o perioadă de patru ani și are ca scop îndeplinirea obiectivelor stabilite prin Regulamentul de organizare si funcționare a clubului, hotărârile Consiliului Local al Municipiului Focșani referitoare la activitatea sportivă, Strategia de Dezvoltare a Municipiului pentru perioada 2014-2020, Legea Educației Fizice și Sportului nr. 69/2000 cu completările ulterioare, prevederile capitolului despre Sport din Programul de Guvernare 2017-2020, ca și documentele în domeniul sportului ale Uniunii Europene, ulterioare intrării în vigoare a Tratatului de la Lisabona, relevantă în acest sens fiind aprecierea Parlamentului European care consideră că ”sportul în sine constituie un fenomen social important și un bun public”.
Clubul Sportiv Municipal Focșani 2007 – obiectiv și resurse
Clubul Sportiv Municipal Focşani, înfiinţat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului din 19 decembrie 2006, are ca obiect principal de activitate, stabilit prin hotărârea de înființare, ”selecţia şi pregătirea sportivilor, participarea acestora la competiţii sportive interne şi internaţionale şi atingerea performanţelor sportive”.  De atunci până în prezent obiectivul clubului nu s-a schimbat, chiar dacă în structura sa au fost operate modificări prin inființarea sau desființarea unor secții!
În prezent, CSM Focșani 2007 are 12 secții active – arte marțiale, atletism baschet, handbal, fotbal, judo, șah, tenis de câmp, tenis de masă, tir sportiv, taekwondo, volei, și o secție neafiliată – rugby.
Activitatea acestor secții este condusă de șapte antrenori angajați ai clubului, șapte antrenori cu contracte de prestări servicii și trei antrenori cu contracte de voluntariat.
Structura organizatorică a fost modificată în 2016 prin hotărâri succesive ale Consiliului Local, la propunerea domnului primar Cristi Valentin Misăilă, care au asigurat acoperirea nevoilor de personal calificat pentru activitatea sportivă propriu-zisă, dar și de personal administrativ pentru baza materială a clubului.
       Baza de pregătire a sportivilor CSM Focșani 2007 este constituită din stadionul Milcovul Sud primit de club în folosinta de la Consiliul Local, unde au loc antrenamentele și jocurile oficiale ale echipei de fotbal. Clubul mai are în administrare, în parcul Nicolae Bălcescu două terenuri de tenis  unul, cu suprafață betonată, altul, cu cu suprafață surface evolution, folosite pentru activități de agrement contra cost.
Antrenamentele specifice au loc pentru artele marțiale într-un spațiu închiriat în incinta Sălii Polivalente, pentru atletism, pe stadionul Milcovul și în sălile de atletism ale LPS Focșani și CS Unirea Focșani, pentru baschet, în Sala Polivalentă, pentru sportivii de la judo – într-un spațiu închiriat în Strada Brăilei, dar amenajat de club la un nivel foarte bun, pentru echipele de handbal – în Sala Polivalentă unde clubul plătește chirie, situația fiind similară și pentru șah, iar echipele de volei se pregătesc în Sala Colegiului Tehnic Edmond Nicolau. Activitatea secției de taekwondo are loc în sala partenerului CS Addras Taekwondo Focșani, a secției de tir – la Poligonul de tir, a secției de tenis de masă, în sala de sport a Grupului Școlar de Industrie Ușoară Focșani  iar a secției de tenis – pe terenuri închiriate în Complexul Milcovul Sud sau în Sala Polivalentă, ca și în unele săli de sport școlare. Pentru tenis există amendamentul că unele conduceri ale școlilor manifestă mari reticențe în a permite accesul în săli al sportivilor CSM Focșani 2007, deși există o hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Focșani ce statuează obligații în acest sens!
          Resursa financiară pentru activitatea CSM Focșani 2007 este asigurată aproape în totalitate de Consiliul Local și Primăria Municipiului Focșani, în 2016 fiiind alocați de municipalitate 5.216.000 lei. Clubul mai dispune din fonduri proprii obținute din închirierea terenurilor de tenis și din vânzarea de bilete la jocurile echipei de handbal din Liga Națională.
Finanțarea asigurată pentru 2016 ca și în 2017a permis îndeplinirea obiectivelor tuturor  secțiilor.
Ce spune analiza SWOT?
Situația actuală a Clubului Sportiv Municipal Focșani 2007 prin analiza SWOT – instrument de radiografiere a situației organizației în acest moment – prin care sunt identificate punctele tari, punctele slabe, oportunitățile și amenințările – relevă următoarele:
Puncte tari
– Susținerea financiară acordată de Consiliul Local și Primăria Muncipiului Focșani aproape de nivelul optim pentru performanță și pentru promovarea sportului de masă;
-Existența unui cadru normativ clar, cu obiective ale clubului și direcții de acțiune pentru îndeplinirea acestuia;
– Un bun fond uman reprezentat de antrenori experimentați, buni specialiști, cu rezultate în competiții interne și internaționale;
– Experiență în activitatea de educarea și formarea profesională a sportivilor concomitent cu pregătirea lor pentru performanță;
– O bună experiență competițională pentru secțiile vechi ale clubului acumulată în cei zece ani de existență;
– O bună bază materială pentru pregătirea sportivilor de la sporturi individuale și de echipă;
– Relații de colaborare cu structuri sportive bugetare sau private pentru activități comune și reprezentare în competiții interne și internaționale;
– Susținerea Consiliului Local și a Primăriei Municipiului Focșani pentru investiții în dezvoltarea bazei materiale a sportului;
– Existența Liceului cu Program Sportiv și a CSȘ Focșani care pregătesc sportivi care pot fi promovați la CSM Focșani 2007 după terminarea junioratului.
Puncte slabe
– Insuficienta punere în valoare a capacității antrenorilor clubului pentru descoperirea copiilor și tinerilor talentați care să fie legitimați pentru performanță la CSM Focșani 2007;
– Imposibilitatea premierii performanței în sport conform prevederilor legale, suspendate cu 7 ani în urmă;
– Lipsa unei piste de atletism amenajate la standard pentru performanță la stadionul Milcovul;
– Lipsa unor terenuri de tenis cu suprafață adecvată pregătirii sportivilor, ca și a unei săli pentru antrenamente în sezonul rece;
– Participarea insuficientă a specialiștilor clubului la activitățile din programul Sportul pentru toți ca și la competițiile școlare în care pot fi descoperiți sportivi cu calități pentru secțiile clubului;
– Starea vestiarelor și tribunelor Stadionului Milcovul, care au nevoie de renovare amplă;
– Insuficienta atragere de fonduri obținute din bilete vândute la manifestările sportive și din sponsorizări.
Oportunități
– Disponibilitatea Consiliului Local și Primăriei Municipiului Focșani pentru asigurarea finanțării sportului de performanță și a sportului de masă, ca și pentru dezvoltarea infrastructurii sportului;
– Existența în Strategia de dezvoltare a Municipului pentru perioada 2014-2020 a unor prevederi legate de dezvoltarea infrastructurii sportului și promovarea beneficiilor mișcării în rândul copiilor prin organizarea unor evenimente sportive și selecționarea acestora pentru practicarea sportului de performanță;
– Existența unui cadru normativ mai prietenos pentru sport odată cu aprobarea prevederilor referitoare la sport din Programul de guvernare pentru perioada 2017-2020.
– Preluarea de Compania Națională de Investiții a Stadionului Milcovul pentru reabilitare și modernizare.
– Includerea ân programul de investiții pentru 2018 a acoperirii terenului de tenis principal cu o construcțțe tip balon pe arce metalice pentru activitatea de agrement și atragerea de venituri.
          Amenințări
– Din cauza lipsei de perspectivă pentru continuarea studiilor postliceale sau profesionale de către sportivii juniori cu performanțe și rezultate deosebite pe plan național și pe plan internațional, aceștia pleacă la cluburi din alte localități, în special spre centre universitare.În acest fel sunt pierdute importante investiții financiare și de pregătire consumate pentru pregătirea și construirea unor sportivi de valoare.
– Ca urmare, sporturile individuale, dar și cele de echipă de la CSM Focșani 2007 nu pot beneficia la seniorat decât în foarte mică măsură de serviciile sportivilor pregătiți, în special de LPS Focșani, club finanțat de Consiliul Local și Primăria Focșani;
– Reducerea bazei de selecție pentru secțiile CSM Focșani 2007 ca urmare a apetenței copiilor și tinerilor pentru alt gen de activități pentru ocuparea timpului liber.
Ce ne propunem 
Analiza SWOT a relevat lucrurile bune, consolidate, ce oferă o perspectivă cu un consistent grad de certitudine a realizării unor pași importanți în dezvoltarea activității CSM Focșani 2007. În același timp, a scos în evidență și elemente ce pot frâna evoluția pozitivă a activității clubului, ca și amenințările pe care le constituie un astfel de obstrucție.
Scopul proiectului managerial este realizarea unui cadru organizațional și de acțiune care să maximizeze performanța CSM Focșani 2007 în următorii patru ani.
În demersul nostrum pornim de la realitatea că CSM Focșani 2007 este instituția reprezentativă a Municipiului în domeniul sportului. Prin număr de secții și prin rezultate este cel mai important club sportiv din județ. Are o bugetare și o susținere care trebuie valorificată pe măsură. Are datoria să ofere locuitorilor municipiului Focșani un punct de reper pentru petrecerea timpului liber, posibiltatea de a practica sportul pentru sănătate, dar și pentru performanță.
Într-un asemenea context, având în vedere obiectul de activitate al clubului, hotărârile Consiliului Local în domeniul activității sportive ne propunem următoarele obiective strategice:
–         afirmarea și consolidarea CSM Focșani 2007 ca pol de interes și de performanță al comunității focșănene;
–         atragerea către secțiile clubului a celor mai talentați și promițători performeri;
–         inițierea și susținerea unui dialog permanent cu profesorii de educație fizică și sport din școlile din județ și Muncipiul Focșani pentru descoperirea de noi talente în sport;
–         extinderea colaborării cu cluburi din municipiu și județ prin parteneriat public-privat pentru monitorizarea sportivilor în vederea includerii lor în circuitul performanței la nivelul tineretului și seniorilor;
–         susținerea, prin sistem de premiere, a performanțelor echipelor și de la sporturile individuale;
–         acțiuni de atragere către sport a elevilor din municipiu și județul Vrancea prin întâlniri-demonstrații ale sportivilor și echipelor CSM Focșani 2007 în localități și săli de sport;
–         dezvoltarea activității de comunicare cu referire la activitatea CSM Focșani 2007 prin site-ul CSM Focșani 2007, pagina de facebook a clubului, prin presa scrisă și audio-vizuală locale.
În același timp, vom face toate demersurile legale pentru:
–          dezvoltarea bazei materiale a activității secțiilor clubului;
–         utilizarea eficientă a spațiului din  strada Simion Bărnuțiu alocat CSM Focșani 2007 pentru activitatea șahistică ;
–         susținerea amenajării terenurilor de tenis și a terenului multifuncțional din zona Liceului cu Program Sportiv și a Colegiului Tehnic Edmond Nicolau;
–         definitivarea, în 2018, a sediului extinderii spațiului sediului clubului, prin terminarea lucrărilor de la mansardă.
Previziune
Prin valorificarea potențialului material și uman al CSM Focșani 2007, urmează să fie realizate:
–         menținerea echipei de handbal seniori a CSM Focșani 2007 în Liga Națională, cu perspectiva de a juca, în anul competițional 2018-2019, în play-off-ul Ligii Naționale;
–         promovarea echipei de fotbal a CSM Focșani 2007 în Liga a II-a la finalul ediției de campionat 2018-2019 și consolidarea locului la acest nivel; având în vedere potențialul municipiului, echipa de fotbal va fi alcătuită din jucători localnici;
–         promovarea actualei echipe de baschet U 16 în turneele finale ale campionatelor naționale în următoarele ediții, cu perspectiva constituirii unei echipe care să joace în competițiile seniorilor începând cu ediția de campionat 2018-2019;
–         promovarea în echipa de volei senioare a sportivelor din lotul actual de cadete și consolidarea lotului pentru promovarea în Divizia A1 la finalul ediției de campionat 2019-2020;
–         obținerea, anual, a cel puțin 30 de medalii la competițiile naționale și internaționale la sporturile individuale;
–         promovarea în loturile naționale a cel puțin cinci sportivi, anual.
Resurese financiare, materiale și umane
–         resurse financiare alocate de Consliul Local al Municipiului necesare în media, anual pentru realizarea obiectivelor propuse, inclusiv, pentru investiții în dezvoltarea infrastructurii – 8.500.000 lei; suma necesară va fi calibrată anual, funcție de rezultatele anului anterior și previziunile pentru anul în curs; atragerea de fonduri din surse proprii – închirierea de terenuri și vânzarea de bilete la manifestările sportive;
–         resurse umane – cei 21 angajați existenți în prezent conform schemei de personal aprobată prin hotărârile Consiliului Local al Municipiului Focșani din 476/24 noiembrie 2016 și antrenorii cu care CSM Focșani 2007 are contracte de prestări de servicii și de voluntariat.
–         resurse materiale – infrastructura existentă în acest moment, căreia i se adaugă dotările obținute prin investițiile  previzionate.
Organizarea și conducerea activității CSM Focșani 2007
–         Repartizarea bugetului pe secții funcție de obiectivele  asumate și de performanțele anterioare și urmărirea lunară a cheltuirii fondurilor;
–         Analize săptămânale cu conducerile secțiilor sau antrenori asupra activităților din săptămâna anterioară și a celor prognozate pentru săptămâna în curs;
–         Participarea directorului la ședințele de pregătire ale secțiilor și la competițiile la care concurează sportivii clubului;
–         Evaluarea lunară a performanțelor sportivilor și antrenorilor, în vederea propunerii nivelului de premiere 
Concluzii
CSM Focșani 2007 își va consolida poziția de cel mai important club sportive al județului prin atragerea unui număr important de locuitori ai municipiului Focșani către activitățile sportive de masă și de performanță.
Sportivii și antrenorii CSM Focșani 2007 vor fi tot mai pregnant reprezentanți importanți ai municipiului pe arenele de concurs din țară și străinătate unde, prin comportare și rezultate, vor face ca Focșaniul să aibă o imagine apreciată și să fie respectat pentru  că face din sport o prioritate a activității comunității.