CSM Focșani 2007

Urmărește CSM Focșani 2007

Sah – Protocol de colaborare


Avand in vedere rolul sahului in formarea personalitatii copiilor si adolescentilor,
 

 1. 1. Directia Judeteana pentru Tineret si Sport,

cu sediul in Focsani, bd. Unirii, nr. 12,, judetul Vrancea
 

 1. 2. Asociatia Judeteana de Sah Vrancea,

cu sediul in Focsani, strada Anghel Saligny, nr. 2, judetul Vrancea
 

 1. Clubul Sportiv Municipal Focsani 2007,

cu sediul în Focsani, strada Timis, nr. 2A, judetul Vrancea
 

 1. Scoala cu clasele I – VIII “Nicolae Iorga”,

cu sediul în Focsani, Aleea 1 Iunie, nr. 6, judetul Vrancea
 

 1. Scoala cu clasele I – VIII “Alexandru Vlahuta”,

cu sediul în Focsani, strada 1 Iunie nr. 6, judetul Vrancea
 

 1. Scoala cu clasele I – VIII “Ion Basgan”,

cu sediul în Focsani, strada Mare a Unirii nr. 64, judetul Vrancea,
 

 1. Gradinita cu program prelungit nr. 23

cu sediul în Focsani, strada Nicolae Balcescu nr. 20, judetul Vrancea
convin la încheierea prezentului protocol de colaborare.

Obiectul acestui protocol de colaborare il constituie cadrul general stabilit de comun acord intre parti, privind actiuni desfasurate in colaborare pentru integrarea elementelor din domeniul sahului in viata elevilor.

Acest protocol stabileste structurile sportive, unitatile scolare si prescolare, persoanele, care de comun acord vor colabora in cadrul programului „Promovarea sahului in scolile din judetul Vrancea”, in vederea realizarii urmatoarelor obiective majore:

 1. Organizarea de concursuri de sah;

 2. Studierea sahului de catre copii in mod sistematic si organizat;

 3. Mediatizarea actiunilor realizate si a sahului in general pe website-ul “www.vransah.ro”, creat in acest scop;

 4. Mediatizarea, in mass-media, a actiunilor realizate.

Aceste 4 obiective majore vor fi materializate astfel:

1. Organizarea de concursuri de sah:

 • A.J. Sah Vrancea va delega catre C.S.M. Focsani 2007, organizarea competitiilor de sah pentru copii si juniori din calendarul anual stabilit cu D.J.S.T. Vrancea;

 • C.S.M. Focsani 2007 va organiza aceste competitii in colaborare cu Scoala “Nicolae Iorga”, Scoala “Alexandru Vlahuta”, Scoala “Ion Basgan”, Gradinita nr. 23;

 • Desfasurarea efectiva a acestor competitii va fi asigurata de catre o comisie de organizare cu urmatoarea componenta:

 • Grigore Aurelian (C.S.M. Focsani 2007), director de turneu;

 • Strimbu Mihai (C.S.M. Focsani 2007), arbitru sef;

 • Gurguiatu Sandu (C.S.M. Focsani 2007), arbitru;

 • Soare Anton (A.J. Sah Vrancea), arbitru;

 • Popovici Doina (A.J. Sah Vrancea, Scoala “Nicolae Iorga”), organizator;

 • Danciu Olimpia (Scoala “Alexandru Vlahuta”), organizator;

 • Dragan Marian (Scoala “Ion Basgan”), organizator;

 • Soare Adrieana (Gradinita nr. 23), organizator.

o Sarcinile atribuite fiecarui membru al comisiei reprezinta ceea ce va face in mod preponderent; in fapt fiecare va depasi aceste sarcini preluand, in functie de conjunctura si in masura posibilitatilor din atributiile celorlati.

2. Studierea sahului de catre copii in mod sistematic si organizat.

o C.S.M. Focsani 2007 va indruma si sprijini activitatea cercurilor de sah constituite in cadrul institutiilor scolare si prescolare (Scoala “Nicolae Iorga”, Scoala “Alexandru Vlahuta”, Scoala “Ion Basgan”, Gradinita nr. 23) prin actiuni de selectie, testari sistematice, cursuri de sah cu cei mai buni sahisti selectati, indrumarea tehnica de specialitate a responsabililor de cercuri, etc.;

o Desfasurarea efectiva a acestor activitati va fi asigurata de catre:

 • Strimbu Mihai (C.S.M. Focsani 2007), coordonator metodica de studiu;
 • Grigore Aurelian (C.S.M. Focsani 2007), coordonator activitati;
 • Gurguiatu Sandu (C.S.M. Focsani 2007), indrumator;
 • Soare Anton (A.J. Sah Vrancea), indrumator;
 • Popovici Doina (Scoala “Nicolae Iorga”), responsabil cerc de sah;
 • Danciu Olimpia (Scoala “Alexandru Vlahuta”), responsabil cerc de sah;
 • Dragan Marian (Scoala “Ion Basgan”), responsabil cerc de sah;
 • Soare Adrieana (Gradinita nr. 23), responsabil cerc de sah.

3. Mediatizarea actiunilor realizate si a sahului in general pe website-ul “www.vransah.ro” creat in acest scop.
o Coordonarea acestei mediatizari va fi realizata de:

 • Strimbu Mihai (C.S.M. Focsani 2007), administrator website
 • Soare Anton (A.J. Sah Vrancea), publicist website;
 • Grigore Aurelian (C.S.M. Focsani 2007), publicist website;
 • Danciu Olimpia (Scoala “Alexandru Vlahuta”), publicist website;
 • Soare Adrieana (Gradinita nr. 23), publicist website.

o Orice activitate sahista organizata în comun de catre partile acestui protocol face ca în final imaginea publică a partilor sa fie mediatizata in mod corespunzator pe website-ul “www.vransah.ro”.
4. Mediatizarea, in mass-media, a actiunilor realizate.
o Coordonarea acestei mediatizari va fi realizata de:

 • Soare Anton (A.J. Sah Vrancea), publicist;
 • Grigore Aurelian (C.S.M. Focsani 2007), publicist.

o Orice activitate sahista organizata în comun de catre partile acestui protocol face ca în final imaginea publică a partilor sa fie mediatizata in mass-media in mod corespunzator.
 
Prezentul protocol contine o anexa ca parte integranta din el si este incheiat astazi 27.12.2012 in 7 exemplare originale, cate unul pentru fiecare parte semnatara si este valabil pentru anul 2013.
 
Prezentul protocol inceteaza de drept la expirarea termenului sau la solicitarea uneia din parti prin notificarea in scris cu minim 15 zile inainte.
Durata sau continutul acestui protocol pot fi modificate prin act aditional.
 
Directia Judeteana pentru Sport si Tineret Vrancea
Director, Gongu Daniel
 
 
A.J. Sah Vrancea                                        C. S.M. Focsani 2007
Presedinte, Anton Dragos                                              Director, Radulescu Marian
Secretar, Soare Anton

                                                                                                            Grigore Aurelian
                                                                                                             Strimbu Mihai
                                                                                                              Gurguiatu Sandu
 
Scoala “Nicolae Iorga”                             Scoala “Alexandru Vlahuta”
Director, Sirbu Ioana                                                       Director, Tiganus Valy
                Popovici Doina                                                                  Danciu Olimpia
 
 
Scoala “Ion Basgan”                                          Gradinita nr. 23
Director, Dima Tiberiu                                                             Director, Soare Adrieana
               Dragan Marian
 

Anexa : Calendar sportiv 2013


Asociatia Judeteana de Sah Vrancea
Nr. crt.CompetiţiaData / PerioadaProbaGrupa valoricaLoc de desfasurare
1Olimpiada Nationala a Sportului Scolar19 ianuariesah rapidgimnaziuC.N. “Al. I. Cuza” Focsani
liceu
2Cupa de Iarna*9-10 februarieclasicBSala Polivalenta Vrancea
10 februarierapidA, C
blitz B
7 februariedezlegariD
3Cupa Martisorului*2-3 martieclasicBSala Polivalenta Vrancea
2 martierapidEGradinita nr. 23 Focsani
3 martieblitz BSala Polivalenta Vrancea
28 febr.dezlegariD
4CANTONAMENT 116-17 martie

Galaciuc
5Campionatul Judetean Individual de Juniori*23-24 martieclasicBSc. gen. “A. Vlahuta” Focsani
24 martierapidA, C
blitzB
21 martiedezlegariDSala Polivalenta Vrancea
6Cupa Vransah*20-21 aprilieclasicBSala Polivalenta Vrancea
21 aprilierapidA, C
blitz B
18 apriliedezlegariD
7Campionatul Judetean Individual de Seniori19 mairapid
Sala Polivalenta Vrancea
8Cupa 1 Iunie*1-2 iunieclasicBSc. Gen. “N. Iorga” Focsani
2 iunierapidA, C
blitz B
30 maidezlegariDSala Polivalenta Vrancea
9CANTONAMENT 221-24 iunie

Galaciuc
10Zilele Municipiului Focsani*6-7 iulieclasicBSala Polivalenta Vrancea
7 iulierapidAGradina Publica
rapidCSala Polivalenta Vrancea
blitz B
4 iuliedezlegariD
11Cupa Gresu (Vrancea)19-22 septembrieclasicA, BGresu, jud. Vrancea

CANTONAMENT 321-22 septembrie

Galaciuc
12Cupa de Toamna*28-29 septembrieclasicBSc. Gen. “I.Basgan” Focsani
29 septembrierapidA, C
blitz B
26 septembriedezlegariDSala Polivalenta Vrancea
13Cupa Ziua Armatei*26-27 octombrieclasicBSc. Gen. “N. Iorga” Focsani
27 octombrierapidA, C
blitzB
24 octombriedezlegariDSala Polivalenta Vrancea
14Cupa 1 Decembrie*23-24 noiembrieclasicBSc. gen. “A. Vlahuta” Focsani
24 noiembrierapidA, C
blitz B
21 noiembriedezlegariDSala Polivalenta VranceaObservatie: concursurile marcate cu * fac obiectul acestui protocol


Grigore Aurelian
Popovici Doina


Strimbu Mihai Soare AntonSoare AntonDanciu Olimpia


Gurguiatu SanduSoare AdrieanaDragan Marian

Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on twitter
Twitter