CSM Focșani 2007

Urmărește CSM Focșani 2007               

Sah – Protocol de colaborare


Avand in vedere rolul sahului in formarea personalitatii copiilor si adolescentilor,
 

 1. 1. Directia Judeteana pentru Tineret si Sport,

cu sediul in Focsani, bd. Unirii, nr. 12,, judetul Vrancea
 

 1. 2. Asociatia Judeteana de Sah Vrancea,

cu sediul in Focsani, strada Anghel Saligny, nr. 2, judetul Vrancea
 

 1. Clubul Sportiv Municipal Focsani 2007,

cu sediul în Focsani, strada Timis, nr. 2A, judetul Vrancea
 

 1. Scoala cu clasele I – VIII “Nicolae Iorga”,

cu sediul în Focsani, Aleea 1 Iunie, nr. 6, judetul Vrancea
 

 1. Scoala cu clasele I – VIII “Alexandru Vlahuta”,

cu sediul în Focsani, strada 1 Iunie nr. 6, judetul Vrancea
 

 1. Scoala cu clasele I – VIII “Ion Basgan”,

cu sediul în Focsani, strada Mare a Unirii nr. 64, judetul Vrancea,
 

 1. Gradinita cu program prelungit nr. 23

cu sediul în Focsani, strada Nicolae Balcescu nr. 20, judetul Vrancea
convin la încheierea prezentului protocol de colaborare.

Obiectul acestui protocol de colaborare il constituie cadrul general stabilit de comun acord intre parti, privind actiuni desfasurate in colaborare pentru integrarea elementelor din domeniul sahului in viata elevilor.

Acest protocol stabileste structurile sportive, unitatile scolare si prescolare, persoanele, care de comun acord vor colabora in cadrul programului „Promovarea sahului in scolile din judetul Vrancea”, in vederea realizarii urmatoarelor obiective majore:

 1. Organizarea de concursuri de sah;

 2. Studierea sahului de catre copii in mod sistematic si organizat;

 3. Mediatizarea actiunilor realizate si a sahului in general pe website-ul “www.vransah.ro”, creat in acest scop;

 4. Mediatizarea, in mass-media, a actiunilor realizate.

Aceste 4 obiective majore vor fi materializate astfel:

1. Organizarea de concursuri de sah:

 • A.J. Sah Vrancea va delega catre C.S.M. Focsani 2007, organizarea competitiilor de sah pentru copii si juniori din calendarul anual stabilit cu D.J.S.T. Vrancea;

 • C.S.M. Focsani 2007 va organiza aceste competitii in colaborare cu Scoala “Nicolae Iorga”, Scoala “Alexandru Vlahuta”, Scoala “Ion Basgan”, Gradinita nr. 23;

 • Desfasurarea efectiva a acestor competitii va fi asigurata de catre o comisie de organizare cu urmatoarea componenta:

 • Grigore Aurelian (C.S.M. Focsani 2007), director de turneu;

 • Strimbu Mihai (C.S.M. Focsani 2007), arbitru sef;

 • Gurguiatu Sandu (C.S.M. Focsani 2007), arbitru;

 • Soare Anton (A.J. Sah Vrancea), arbitru;

 • Popovici Doina (A.J. Sah Vrancea, Scoala “Nicolae Iorga”), organizator;

 • Danciu Olimpia (Scoala “Alexandru Vlahuta”), organizator;

 • Dragan Marian (Scoala “Ion Basgan”), organizator;

 • Soare Adrieana (Gradinita nr. 23), organizator.

o Sarcinile atribuite fiecarui membru al comisiei reprezinta ceea ce va face in mod preponderent; in fapt fiecare va depasi aceste sarcini preluand, in functie de conjunctura si in masura posibilitatilor din atributiile celorlati.

2. Studierea sahului de catre copii in mod sistematic si organizat.

o C.S.M. Focsani 2007 va indruma si sprijini activitatea cercurilor de sah constituite in cadrul institutiilor scolare si prescolare (Scoala “Nicolae Iorga”, Scoala “Alexandru Vlahuta”, Scoala “Ion Basgan”, Gradinita nr. 23) prin actiuni de selectie, testari sistematice, cursuri de sah cu cei mai buni sahisti selectati, indrumarea tehnica de specialitate a responsabililor de cercuri, etc.;

o Desfasurarea efectiva a acestor activitati va fi asigurata de catre:

 • Strimbu Mihai (C.S.M. Focsani 2007), coordonator metodica de studiu;
 • Grigore Aurelian (C.S.M. Focsani 2007), coordonator activitati;
 • Gurguiatu Sandu (C.S.M. Focsani 2007), indrumator;
 • Soare Anton (A.J. Sah Vrancea), indrumator;
 • Popovici Doina (Scoala “Nicolae Iorga”), responsabil cerc de sah;
 • Danciu Olimpia (Scoala “Alexandru Vlahuta”), responsabil cerc de sah;
 • Dragan Marian (Scoala “Ion Basgan”), responsabil cerc de sah;
 • Soare Adrieana (Gradinita nr. 23), responsabil cerc de sah.

3. Mediatizarea actiunilor realizate si a sahului in general pe website-ul “www.vransah.ro” creat in acest scop.
o Coordonarea acestei mediatizari va fi realizata de:

 • Strimbu Mihai (C.S.M. Focsani 2007), administrator website
 • Soare Anton (A.J. Sah Vrancea), publicist website;
 • Grigore Aurelian (C.S.M. Focsani 2007), publicist website;
 • Danciu Olimpia (Scoala “Alexandru Vlahuta”), publicist website;
 • Soare Adrieana (Gradinita nr. 23), publicist website.

o Orice activitate sahista organizata în comun de catre partile acestui protocol face ca în final imaginea publică a partilor sa fie mediatizata in mod corespunzator pe website-ul “www.vransah.ro”.
4. Mediatizarea, in mass-media, a actiunilor realizate.
o Coordonarea acestei mediatizari va fi realizata de:

 • Soare Anton (A.J. Sah Vrancea), publicist;
 • Grigore Aurelian (C.S.M. Focsani 2007), publicist.

o Orice activitate sahista organizata în comun de catre partile acestui protocol face ca în final imaginea publică a partilor sa fie mediatizata in mass-media in mod corespunzator.
 
Prezentul protocol contine o anexa ca parte integranta din el si este incheiat astazi 27.12.2012 in 7 exemplare originale, cate unul pentru fiecare parte semnatara si este valabil pentru anul 2013.
 
Prezentul protocol inceteaza de drept la expirarea termenului sau la solicitarea uneia din parti prin notificarea in scris cu minim 15 zile inainte.
Durata sau continutul acestui protocol pot fi modificate prin act aditional.
 
Directia Judeteana pentru Sport si Tineret Vrancea
Director, Gongu Daniel
 
 
A.J. Sah Vrancea                                        C. S.M. Focsani 2007
Presedinte, Anton Dragos                                              Director, Radulescu Marian
Secretar, Soare Anton

                                                                                                            Grigore Aurelian
                                                                                                             Strimbu Mihai
                                                                                                              Gurguiatu Sandu
 
Scoala “Nicolae Iorga”                             Scoala “Alexandru Vlahuta”
Director, Sirbu Ioana                                                       Director, Tiganus Valy
                Popovici Doina                                                                  Danciu Olimpia
 
 
Scoala “Ion Basgan”                                          Gradinita nr. 23
Director, Dima Tiberiu                                                             Director, Soare Adrieana
               Dragan Marian
 

Anexa : Calendar sportiv 2013


Asociatia Judeteana de Sah Vrancea
Nr. crt. Competiţia Data / Perioada Proba Grupa valorica Loc de desfasurare
1 Olimpiada Nationala a Sportului Scolar 19 ianuarie sah rapid gimnaziu C.N. „Al. I. Cuza” Focsani
liceu
2 Cupa de Iarna* 9-10 februarie clasic B Sala Polivalenta Vrancea
10 februarie rapid A, C
blitz B
7 februarie dezlegari D
3 Cupa Martisorului* 2-3 martie clasic B Sala Polivalenta Vrancea
2 martie rapid E Gradinita nr. 23 Focsani
3 martie blitz B Sala Polivalenta Vrancea
28 febr. dezlegari D
4 CANTONAMENT 1 16-17 martie

Galaciuc
5 Campionatul Judetean Individual de Juniori* 23-24 martie clasic B Sc. gen. „A. Vlahuta” Focsani
24 martie rapid A, C
blitz B
21 martie dezlegari D Sala Polivalenta Vrancea
6 Cupa Vransah* 20-21 aprilie clasic B Sala Polivalenta Vrancea
21 aprilie rapid A, C
blitz B
18 aprilie dezlegari D
7 Campionatul Judetean Individual de Seniori 19 mai rapid
Sala Polivalenta Vrancea
8 Cupa 1 Iunie* 1-2 iunie clasic B Sc. Gen. „N. Iorga” Focsani
2 iunie rapid A, C
blitz B
30 mai dezlegari D Sala Polivalenta Vrancea
9 CANTONAMENT 2 21-24 iunie

Galaciuc
10 Zilele Municipiului Focsani* 6-7 iulie clasic B Sala Polivalenta Vrancea
7 iulie rapid A Gradina Publica
rapid C Sala Polivalenta Vrancea
blitz B
4 iulie dezlegari D
11 Cupa Gresu (Vrancea) 19-22 septembrie clasic A, B Gresu, jud. Vrancea

CANTONAMENT 3 21-22 septembrie

Galaciuc
12 Cupa de Toamna* 28-29 septembrie clasic B Sc. Gen. „I.Basgan” Focsani
29 septembrie rapid A, C
blitz B
26 septembrie dezlegari D Sala Polivalenta Vrancea
13 Cupa Ziua Armatei* 26-27 octombrie clasic B Sc. Gen. „N. Iorga” Focsani
27 octombrie rapid A, C
blitz B
24 octombrie dezlegari D Sala Polivalenta Vrancea
14 Cupa 1 Decembrie* 23-24 noiembrie clasic B Sc. gen. „A. Vlahuta” Focsani
24 noiembrie rapid A, C
blitz B
21 noiembrie dezlegari D Sala Polivalenta VranceaObservatie: concursurile marcate cu * fac obiectul acestui protocol


Grigore Aurelian
Popovici Doina


Strimbu Mihai Soare Anton Soare Anton Danciu Olimpia


Gurguiatu Sandu Soare Adrieana Dragan Marian

Facebook
WhatsApp
Twitter