Urmărește CSM Focșani 2007

Anunț: Conform OUG 34/12.05.2023, art.IV, pct.7, concursul organizat pentru ocuparea posturilor de muncitor calificat IV (M/G), continuă conform calendarului stabilit

IV. Concursul pentru posturile enumerate se va desfășura după următorul calendar:

– Anunț concurs : 27.04.2023

– Depunere dosare concurs: 28.04.2023  – 12.05.2023– ora 14,00

– Selecție dosare și afișare rezultate : 15.05.2023 – ora  16,30

-Depunere contestații dosare concurs: 16.05.2023 – ora 16,30

– Soluționare contestații și afișare rezultate contestații : 17.05.2023- ora 16,30

– Susținere proba scrisă: 22.05.2023-  ora 10,00 la sediul clubului

– Afișare rezultate proba scrisă : 23.05.2023  – ora 16,30

– Depunere contestații proba scrisă: 24.05.2023 – ora 16,30

– Soluționare contestații și afișare rezultate contestații :25.05.2023 – ora 16,30

– Proba interviu: 26.05.2023 – ora 10,00 la sediul clubului

– Afișare rezultate probă interviu: 29.05.2023 – ora 16,30

– Depunere contestații proba interviu: 30.05.2023 – ora 16,30

– Afișare rezultate finale: 31.05.2023- ora 16,30

Probele sunt eliminatorii, punctajul minim obținut la fiecare proba fiind de 50 puncte din 100.

 

 

Facebook
WhatsApp
Twitter
LinkedIn