Urmărește CSM Focșani 2007

Rezultatele concursului pentru functiile de economist si antrenor handbal – proba scrisa

CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL FOCSANI 2007         
Loc. Focsani, Str. Timis nr. 2A, jud. Vrancea, cod 620084
Tel./Fax : 0237 231483, E-mail : csmfocsani2007@yahoo.com
C.F. 20998801,  Banca : Trezoreria Focsani                                                                                                            
Nr. 974/15.05.2015
 

A N U N T

privind rezultatele obtinute la proba scrisa a concursului pentru ocuparea postului de economist gradul I  in cadrul C.S.M.Focsani 2007 din data de 14.05.2015

 

Nr.crt.

Numele si prenumele

candidatului

Punctaj obtinut

Rezultat

Observatii

 1. Balan Iorgu

69,00

    ADMIS
 2. Buica Diana-Sorinela

11,66

RESPINS

 
Eventualele contestatii se pot depune in data de 18.05.2015, intre orele 08,00 – 16,00.
Interviul se va sustine in data de 20.05.2015, ora 10,00 la sediul clubului.
Pentru a putea fi declarat admis, candidatul trebuie sa obtina minimum 50 de puncte, conform art.29,alin ( 3), lit.a) din H.G. nr. 286/23.03.2011.
 
COMISIA DE CONCURS :
Presedinte – Radulescu Marian
Membri –    –  Poieana Liliana Simona, Epure, Anna Denise
Secretar –   Gurguiatu Carmen
   Afisat astazi 15.05.2015 ora 13,30.
 
 
CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL FOCSANI 2007         
Loc. Focsani, Str. Timis nr. 2A, jud. Vrancea, cod 620084
Tel./Fax : 0237 231483, E-mail : csmfocsani2007@yahoo.com
C.F. 20998801,  Banca : Trezoreria Focsani                                                                                                                
Nr. 973/ 15.05.2015
 

A N U N T

privind rezultatele obtinute la proba scrisa a examenului  pentru ocuparea postului de antrenor cat.III, handbal,  in cadrul C.S.M.Focsani 2007 din data de 14.05.2015

Nr.crt.

Numele si prenumele

candidatului

Punctaj obtinut

Rezultat

Observatii

 1. Ciubotaru Viorel

95

    ADMIS

 
Eventualele contestatii se pot depune in data de 18.05.2015, intre orele 08,00 – 16,00.
Interviul se va sustine in data de 20.05.2015, ora 14,00 la sediul clubului.
Pentru a putea fi declarat admis, candidatul trebuie sa obtina minimum 50 de puncte,   conform art.29,alin ( 3), lit.a) din H.G. nr. 286/23.03.2011.
COMISIA DE CONCURS :
 
PRESEDINTE, Radulescu Marian
MEMBRI  –  Dragan Florin, Grosu Stanica
SECRETAR –  Gurguiatu Carmen
   Afisat astazi 15.05.2015 ora 13,30.
 
 

Facebook
WhatsApp
Twitter
LinkedIn