Urmărește CSM Focșani 2007

Rezultatele selecţiei dosarelor pentru concursurile de economist gradul I şi antrenor de handbal gradul III

CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL FOCSANI 2007
Loc. Focsani, Str. Timis nr. 2A, jud. Vrancea, cod 620084
Tel./Fax : 0237 231483, E-mail : csmfocsani2007@yahoo.com
C.F. 20998801, Banca : Trezoreria Focsani
Nr. 933/08.05.2015

  Tabel nominal

cu rezultatele privind selectia dosarelor, la concursul pentru ocuparea functiiIor :

  • economist gradul I
  • antrenor categoria III – sectia handbal , organizat in data de 14.05.2015

 

Nr.
crt.
Numele si prenumele Functia pentru care candideaza Rezultatul selectiei dosarelor Observatii
1. Balan Iorgu Economist gradul I Admis  
2. Buica Diana-Sorinela Economist gradul I Admis  
3. Filote Nicoleta Economist gradul I Admis  

Comisia,
Presedinte,                                             Membri:                                                                          Secretar,
Rădulescu Marian                            Poieana Liliana Simona                                         Gurguiatu Carmen
Epure Anna Maria Denise
 
 

Nr.
crt.
Numele si prenumele Functia pentru care candideaza Rezultatul selectiei dosarelor Observatii
1. Ciubotaru Viorel Antrenor handbal cat.III Admis  

 
Comisia,
Presedinte,                                                                             Membri:                                                                  Secretar,
Radulescu Marian                                                      Drăgan Florin                                                      Gurguiatu Carmen
Grosu Stănică
Afisat astazi, vineri, 08.05.2015, orele 14,30
Candidatii declarati admisi la selectia dosarelor trebuie sa se prezinte la sediul clubului, in data de 14.05.2015, ora 10,00, in vederea sustinerii probei scrise.
 

Facebook
WhatsApp
Twitter
LinkedIn