CSM Focșani 2007

Urmărește CSM Focșani 2007               

Rezultatele obtinute la proba scrisa a examenelor de promovare din functia de referent de specialitate finanaciar contabil debutant in functia de referent de specialitate finanaciar contabil II  si din functia referent debutant (SSD) in functia de referent III (SSD)din cadrul C.S.M.Focsani 2007 din data de 15.09.2020 

Nr.1928/ 16.09.2020

A N U N T

Privind rezultatele obtinute la proba scrisa a examenelor de promovare din functia de referent de specialitate finanaciar contabil debutant in functia de referent de specialitate finanaciar contabil II  si din functia referent debutant (SSD) in functia de referent III (SSD)din cadrul C.S.M.Focsani 2007 din data de 15.09.2020

Nr.

crt.

Numele si prenumele

candidatului

Punctaj obtinut Rezultat Functia pentru care a candidat
1. Vulpe Rozalia-Daniela 94,33 ADMIS referent de specialitate financiar contabil II
1. Radulescu Anca-Diana 93,33 ADMIS Referent III(SSD)

Afisat astazi 16.09.2020 ora 14,00.

Comisia de examen,

Președinte,                                     Membri:                                                 Secretar,

Ciubotaru Viorel                        Gurguiatu Carmen-Veronica                    Rusu Ovidiu

Savulescu-Liciu Daniela

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Facebook
WhatsApp
Twitter