Urmărește CSM Focșani 2007

LISTA functiilor din cadrul Clubului Sportiv Municipal Focsani 2007 la 31 martie 2019 publicată în temeiul art.33, alin.1 din Legea 153/2017

 
CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL FOCSANI 2007

LISTA

functiilor din cadrul Clubului Sportiv Municipal Focsani 2007

la 31 martie 2019 publicată în temeiul art.33, alin.1 din Legea 153/2017

Nr.crt.                    Functia 

Valori brute

  Functii contractuale

Salariul de baza lunar

Spor control financiar preventiv-majorare de 10% a salariului de baza, conf.art.15 din Legea nr.153/2017

Spor pentru munca de noapte de 25 % din salariul de baza  conf.art.20 din Legea 153/2017 Valoare vouchere de vacanta , conf.  OUG 8/2009, art.3 si 5 din H.G. nr.215/200 , Lg153/2017,actua-lizata  Indemnizatie de hrana potrivit art.18, L.153/2017 
 
 

1.

Director gradul II 11.440

1.450

4.152

2.

Consilier juridic debutant gradatia 5   4.091

1.450

4.152

3.

Inspector de specialitate gradul I gradatia 5   4.921               492

1.450

4.152

4.

Referent de specialitate debutant  gradatia 4   3.992

1.450

4.152

   5. Referent debutant gradatia 0   3.203

1.450

4.152

6

Administrator I gradatia 5   4.274

1.450

4.152

7

Muncitor calificat I gradatia 5   3.989

1.450

4.152

8

Ingrijitor gradatia 4   3.033

1.450

4.152

9

Muncitor necalificat I gradatia 5   2.850

1.450

4.152

10

Muncitor necalificat I gradatia  2   2.583

1.450

4.152

11

Muncitor necalificat I gradatia  0   2.288

1.450

4.152

12

Paznic gradatia 5   3.108         379

1.450

4.152

13

Paznic gradatia 5   3.108         398

1.450

4.152

14

Paznic gradatia  2   2.818         335

1.450

4.152

15

Referent sportiv gradul III gradatia 5   2.640

1.450

4.152

16

Antrenor categoria II gradatia 5   2.923

1.450

4.152

17

Antrenor categoria III gradatia 3   2.654

1.450

4.152

18

Antrenor categoria III gradatia  3   2.654

1.450

4.152

19

Antrenor categoria V gradatia 3   2.405

1.450

4.152

20

Antrenor categoria V gradatia 5   2.405

1.450

4.152

21

Antrenor categoria V gradatia 1    2.405

1.450

4.152

 
 
 
 
Nota : Nivelul veniturilor salariale a fost stabilit fără a depăși nivelul îndemnizatiei lunare a funcției de viceprimar al Municipiului Focșani,conf.art.11 alin (4) din Legea nr.153/2017. Limita minimă este salariul minim brut pe țară în sumă de 2.080 lei (ptr.anul 2019).
Salariul de bază lunar, spor control financiar preventiv și sporul pentru munca de noapte  sunt în sume brute la care se calculeaza  și se retine 25% – contribuții de asigurari sociale, 10% – contribuții de asigurari sociale de sănătate si 10%- impozit pe salarii.
 
 

Facebook
WhatsApp
Twitter
LinkedIn