Urmărește CSM Focșani 2007

LISTA functiilor din cadrul Clubului Sportiv Municipal Focsani 2007 la 30.09.2019

CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL FOCSANI 2007
 

LISTA

 

functiilor din cadrul Clubului Sportiv Municipal Focsani 2007 la 30.09.2019

 

Nr.crt.                    Functia 

Valori brute

  Functii contractuale

Salariul de baza lunar

Spor control financiar preventiv-majorare de 10% a salariului de baza, conf.art.15 din Legea nr.153/2017

Spor pentru munca de noapte de 25 % din salariul de baza  conf.art.20 din Legea 153/2017 Valoare vouchere de vacanta , conf.  OUG 8/2009, art.3 si 5 din H.G. nr.215/2009 , Legea 153/2017 

1.

Director gradul II 10.450

1.450

2.

Consilier juridic debutant gradatia 5   3.737

1.450

3.

Inspector de specialitate gradul I gradatia 5   4.495               450

1.450

4.

Referent de specialitate debutant  gradatia 4   3.646

  800

5.

Administrator I gradatia 5   3.905

1.450

6

Muncitor calificat I gradatia 5   3.644

1.450

7

Ingrijitor gradatia 5   2.839

1.450

8

Muncitor necalificat I gradatia 5   2.603

1.450

9

Muncitor necalificat I gradatia  2   2.236

1.450

10

Paznic gradatia 5   2.839         452

1.450

11

Paznic gradatia 5   2.839         452

1.450

12

Paznic gradatia  2   2.575           95

1.050

13

Referent sportiv gradul III gradatia 5   2.270

1.450

14

Antrenor categoria II gradatia 5   2.463

15

Antrenor categoria III gradatia 3   2.176

16

Antrenor categoria III gradatia  3   2.176

17

Antrenor categoria V gradatia 3   2.039

1.450

18.

Antrenor categoria V gradatia 5   1.956

1.100

19.

Antrenor categoria V gradatia  1    1.956

1.100

Nota : Nivelul veniturilor salariale a fost stabilit fara a depasi nivelul indemnizatiei lunare a functiei de viceprimar al Municipiului Focsani,conf.art.11 alin (4) din Legea nr.153/2017. Limita minima este salariul minim brut pe tara in suma de 1900 lei(ptr.anul 2018).
Salariul de baza lunar, spor control financiar preventive si sporul pentru munca de noapte  sunt in sume brute la care se calculeaza  si se retine 25% – contributii de asigurari sociale, 10% – contributii de asigurari sociale de sanatate si 10%- impozit pe salarii.
 

Facebook
WhatsApp
Twitter
LinkedIn